EHİSA Kuruluşu İçin Hibe Desteği

Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ) tarafından hazırlanan “Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı” adlı proje Protect Defenders EU tarafından kabul edilerek, hibe almaya hak kazandı.

Proje kapsamında; engelli bireylerin haklarının korunup, geliştirilmesi ve hak ihlallerinin izlenerek ulusal ve uluslararası alanda raporlanması için ulusal bir ağ kurulacaktır.