EHİSA Kurucu Üyeliği Daveti

Görselin arka planında,dik açı ile çekilmiş toplantı masası masanın etrafında toplanmış insanlar ve masa üzerinde belgeler yer almaktadır, Görselin orta üst bölümünde EHİSA Logosu bulunmakta, görselin orta bölümünde açıklama bölümündeki metin yer almaktadır, görselin orta alt bölümünde, ehisasosyal, sosyal medya ikonları bulunmaktadır.

ENGELLİ HAKLARI İZLEME VE SAVUNUCULUK AĞI

KURUCU ÜYELİĞİ İÇİN ÇAĞRI VE DAVET

Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ) tarafından, Protect Defenders EU desteği ile yürütülen proje kapsamında Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı kuruluş işlemlerinde son aşamaya gelindi.

Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağının (EHİSA )amacı; Türkiye’de Anayasa ve taraf olunan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ile diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde engelli haklarının korunması ve geliştirilmesini, engelli hakları ve hak ihlallerinin uluslararası standartlara göre izlenmesi ve raporlanmasını, engelli bireylerin ihtiyaç, sorun ve beklentilerinin görünür kılınmasını, engelli bireyler ile ilgili karar alma ve politika geliştirme süreçlerine taraf olarak katılım sağlamak sureti ile hak temelli, kalıcı, kapsayıcı ve sürdürülebilir program ve politikalar geliştirmek ile engelli sivil toplum örgütlerinin hak temelli anlayış çerçevesinde kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesinin sağlamaktır.

            2020 Yılının son çeyreğinde çatı ve alan sivil toplum örgütlerine çalışma ziyaretleri ile başlayan ağ kuruluş çalışmaları, Ocak 2021’de 24 farklı sivil toplum örgütünün katılımları ile gerçekleşen Arama Konferansı etkinlikleri devam etti. Ve sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç ve beklentileri değerlendirilerek, mutabakat metni hazırlandı.

            Engelliler ve engelli hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine EHİSA kurucu üyeliği için çağrı ve davette bulunuyoruz.

            EHİSA Kurucu üyesi olmak isteyen sivil toplum örgütleri, BURAYA TIKLAYARAK  başvuru yapabilirler.

 

Detaylı bilgi için: https://ehisa.org 0 (850) 305 19 84