Engellilere Yönelik Ayrımcılık Webinarı!

Görselin orta üst bölümünde, EHİSA Logosu yer almaktadır, Görselin sol ortasında açıklama bölümündeki metin yer almaktadır, Görselin sağ orta bölümünde, toplantı ekran Resmi resimde, toplantıya katılan katılımcılar ve konuşmacı bulunmaktadır, Görselin orta alt bölümünde, ehisasosyal, sosyal medya ikonları yer almaktadır.

Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği tarafından yürütülen “Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı” projesi kapsamında engelli bireylere yönelik ayrımcılık webinarı düzenlendi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Göör. Sinan Tarkan ASLAN’ın sunum yaptığı webinarda engelli bireylerin akademik, eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif, ekonomik kısacası her alanda doğrudan, dolaylı ya da dolayısıyla bazen de çoklu / kesişimsel ayrımcılık vakaları ve hak ihlalleri ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Ayrımcılık kavramı ve türleri hakkında bilgi veren ASLAN, engelliler konusunda bu alanda yapılan sistematik araştırma ve izleme çalışmalarının çok yetersiz olduğu için aslında var olan bir çok hak ihlalinin de gizli / örtük kaldığını söyledi.

Seminer sonrası, katılımcı soru – cevapları ile etkinlik sona erdi.