Engelli Hakları ve Mobbing Söyleşisi

Görselin orta üst bölümünde, EHİSA Logosu yer almaktadır, Görselin sol ortasında açıklama bölümündeki metin yer almaktadır, Görselin sağ orta bölümünde, toplantı ekran Resmi resimde, toplantıya katılan katılımcılar ve konuşmacı bulunmaktadır, Görselin orta alt bölümünde, ehisasosyal, sosyal medya ikonları yer almaktadır.

Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği tarafından, Protect Defenders EU desteği ile yürütülen proje kapsamında, Öğr. Gör. Sinan Tarkan ASLAN tarafından “Engelli Hakları ve Mobbing” başlıklı bir çevrimiçi söyleşi gerçekleştirildi.

Engelli hakları, engelli bireylerle iletişim, engelli bireylerin seçme ve tercih etme özgürlüğü, eşitlik ve ayrımcılık yasağı ile iş yerlerinde karşılaşılan mobbing vakaları ile mücadeleye dönük yapılması gerekenlerin konu edinildiği söyleşide Dernek tarafından düzenlenen “Engelli Kamu Personeline Yönelik Mobbing Araştırma Anketi” hakkında da bilgiler verildi. Alanda sınırlı sayıda çalışma yapıldığını belirten ASLAN; bu tür saha araştırma ve yayınlarının engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri tarafından kendi bölgelerinde uygulanarak, artması gerektiğini söyledi.

Engelli hak ihlalleri ne kadar görünür olursa, sorunların da o kadar ivedi biçimde çözümleneceğini söyleyen ASLAN, eşit ve erişilebilir bir Türkiye için yapılan çalışmalara destek olunmasını istedi.