Bir Proje Daha Başarıyla Sona Erdi!

Görselin orta üst bölümünde, EHİSA Logosu yer almaktadır, Görselin orta bölümünde yapbozun son parçasını koyan bir el parçanın üzerinde protecht defenders eu logosu bulunmaktadır, görselin hemen altında açıklama bölümündeki metin yer almaktadır , Görselin orta alt bölümünde, ehisasosyal, sosyal medya ikonları yer almaktadır.

Derneğimiz tarafından, Protect Defenders EU desteği ile yürütülen “Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı” adlı proje, 01 Eylül 2020 tarihinde başlamış ve 31 Ağustos 2021 tarihinde 12 au süre ile uygulanmıştır.

Proje kapsamında, HEY AKADEMİ ofis ve ofis mobilyaları ile diğer lojistik harcamaları, çalışma ziyaretleri, çevrimiçi seminerler, erişilebilir STK eğitim videoları finanse edilmiş ve bu sürecin meyvesi olarak da 16 Ağustos 2021 tarihinde Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Ağı (EHİSA) adlı platform kurulmuştur.

Yürütülen bu proje kapsamında kurulan platform; Türkiye’de engelli haklarını uluslararası standartlarda korumak ve geliştirmek, hak ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere faaliyetlerine uzun yıllar devam ederek, proje çıktılarının sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.

Protect Defenders EU’ya insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için hak temelli kuruluşlara verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.