EKİP

Yönetim Kurulu

.

Erkek Görseli

Fatih SAYAR

Genel Sekreter
Erkek Görseli

Öğr. Gör. Sinan Tarkan ASLAN

Mali Sekreter
Erkek Görseli

Selman DEVECİOĞLU

Eğitim Kültür ve İstihdam Sekreteri
Kadın Görseli

Uzm. Psikolog Gülsüme ŞENOCAK

Sosyal Politikalar Sekreteri
Kadın Görseli

Av. Sevgi MART GÖCEN

Savunuculuk ve Lobicilik Sekreteri
Kadın Görseli

Betül CANKAR

Uluslararası İlişkiler Sekreteri
EKİP

Denetim Kurulu

.

Erkek Görseli

Kadri YAMAN

Başkan
Erkek Görseli

Ahmet UÇARLI

Üye
Kadın Görseli

Yasemin ŞENOCAK

Üye
Ekip

İdari ve Teknik Personel

Kadın Görseli

Nihal ÜNALAN

İdari ve teknik Personel
Yazıyı Büyüt
Kontrast